Tag-arkiv: Switching

Hvordan bevæger datapakker sig igennem netværket

Når man kigger på eller fejlsøger IP-baserede netværk, er det vigtigt at vide, hvordan pakker bevæger sig igennem et netværk. Datapakker bruger to forskellige metoder til at komme fra afsender til modtager eller fra punkt A til B: IP-adresser og MAC-adresser

MAC-adressen er en Lag 2 (i OSI modellen) adresse, der repræsenterer det præcise netværksudstyr der er koblet på et givent netværkskabel eller trådsløst netværk. IP-adressen er en Lag 3 adresse der repræsenterer den logiske identitet for enheden på netværket.

MAC-Adressen

De fleste computere idag, har indbygget et netværkskort og ofte både med trådløse og tråede forbindelsemuligheder. Et hvert Netværkskort er fabrikeret med et hardwarenummer (Hexadecimalt nummer). Denne adresse kendes som MAC-adressen (Media Access Control). MAC-Adresser er 8bit lang og bliver vist i form at et 12cifret hexadecimalt tal

MM:MM:MM:HH:HH:HH

De første 24 bit (eller 6 cifre) repræsenterer Fabrikanten af Netværkskortet De sidste 24 bit (6 cifre) repræsenterer en unik identifikator for det enkelte netværkskort. Der findes ikke 2 ens MAC-Adresser.

IP Adresser

IP-Adressen er den logiske adresse der tildeles den enkelte MAC-Adresse for en bestemt enhed. IP adresser (IPv4) er 32 bit (12 cifret) nummer der repræsenterer 4 binære oktetter.

Både IP-Adresser og MAC-Adresser skal bruges for at data kan bevæge siger gennem et IP-baseret netværk.

ARP Protokollen

Nåtr en netværksenhed, som en computer, smarphone eller andet, sender data over et neværk, skal den først finde ud af hvilken rute den skal bruge.Skal datapakken blive på netværket eller skal den forlade netværket for at findet rette destination.Nertværksenheden finder ud af dette ved at sammenlignede subnetmasken med destinations IP-Adressen. Når destinationen er kendt, bruges Adress Resolution Protocol (ARP – Adresse Opløsnings Protokollen) til at finde det næste hop på netværket. Meningen med ARP er at associere logiske IP-Adresser med de fysiske MAC-Adresser

For en datapakke, der har en destinationsadresse på et andet netværk. bruges ARP til at finde MAC-Adressen på gateway routeren. En ARP pakken bliver sendt til gateway routeren der spørger efter dens MAC. Routeren svarer tilbage med dens MAC-Adresse. Herefter videresender netværksenheden datapakken, direkte til MAC-Adressen på gateway routeren.

Når gateway routeren modtager pakken, fjerner den sin MAC-Adresse fra pakkens destinationen i headeren og erstatter den med MAC-Adressen for den næste router. Den erstatter også afsenders MAC-Adresse med sin egen. Dette sker ved hvert routehop på vejen til pakkens destination.