Kategoriarkiv: Netværk

Tips til Cisco IP-Telefoner

Her følger et par gode tips til at løse problemer, “on the fly” eller til at hjælpe udelukkelsesmetoden på vej, på Cisco telefoner.

A. Oplås indstillinger – * * #.

Hvis du kigger på Settingsinterfacet på din Cisco IP-Telefon, så vil du bemærke at man kan se på felternes værdier, men det er ikke muligt at redigere dem. De fleste af disse værdier sættes på Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Det kan dog ske at en given telefon ikke for fat i sin CUCM server eller at den af den ene eller anden årsag har fået en forkert IP-adresse/TFTP server fra DHCP serveren. Der er flere metoder til at løse dette på. Hvis man ikke har webadgang til sin CUCM er den nærværende løsning at oplåse indstillingerne via følgende metode:

Tryk på Settings knappen.
Mens man er i Indstillinger, trykker man * * # (Stjerne, Stjerne, Firkant)med ca. et ½ sekund i mellem hvert tryk.
Telefonen vil så vise “Indstillinger oplåst” og du vil nu kunne rette indstillingerne.

Det er ikke de voldsomme ændringer du kan lave via Telefonens brugerinterface, men det er let at rette DHCP, IP-adresse og TFTP server adrezse for at se om telefonen forbinder til disse services korrekt.
Bonusinfo: *-tasten kan bruges som punktum imellem de forskellige IP-Oktetter.

B. Hard Reset – * * # * *.

En gang imellem er det bare en reboot der skal til. Der er en stribe af kendte og ukendte hændelser der kan få en telefon til trænge til en genstart; Firmwareopdateringer, linjeændringer, endda ændringer i ringetoner kræver genstart. Selvom du kan aktivere genstart procedurer fra CUCM brugerfladen, så er der nogle gange hvor det er nødvendigt at gøre det fra selve telefonen. Det kan f.eks. ske ved manglende forbindelse fra CUCM til telefon.
Man kunne jo også bare rive netkablet fra og så genstarter telefonen af sig selv… N E J, for det kan også være at der er lokal strømforsyning på telefonen, f.eks. hvis den kører på en switch uden PoE. Det kan også være besværligt såfremt telefonen er fastskruet på væggen. Det er bare mere handy at bruge en kort kode.

Tryk på Settings knappen.
Mens man er i Indstillinger, trykker man * * # * * (Stjerne, Stjerne, Firkant, Stjerne, Stjerne) med ca. et ½ sekund i mellem hvert tryk.
Telefonen vil så vise “Nulstiller” og derefter genstartes telefonen.

Denne kode får telefonen til at genstarte som, hvis strømforsyningen er hevet fra og en ny konfiguration tvinges fra CUCM. Det kan ske at telefonen ikke registrerer disse tryk rigtigt og det kræver egentligt at man rammer den rette “rytme” med det halve sekunds mellemrum. Hvis du venter mere end det, så tror telefonen ikke at du taster en kode. hurtigere og den registrerer det som fejltryk.

C. Nulstilling til fabriksindstillinger – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #.

Hvis intet hjælper, så skal telefonen indstillinger ryddes helt. Det er sidste udvej, men kan også bruges når indstillinger er så komplekse at fejlsøgning bliver for langhåret. Den er også god at bruge, hvis du har fået en firmware på, der indeholder fejl og mangler.

Tag strømforsyningen fra telefonen
Hold # (Firkant) inde og fortsæt efter du sætter strømmen til. Gør dette indtil Headset, Mute og Speaker knapperne i bunden begynder at blinke i en sekvens.
Tast herefter følgende kode: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #. Det er alle taster på keypad fra øverst til venstre til nederst til højre.
Telefonen vil vise “Upgrading” og derefter slette nuværende konfiguration.

Du har 60 sekunder til at taste koden, fra headset, mute og speaker knapperne begynder at blinke i deres sekvens.
Bemærk at hvis telefonen ikke starter op igen, så er det værd at prøve en gang mere. Det sker en gang imellem at en telefon ikke kommer igennem proceduren.

Hvis problemet er værre end dette, så er det med at få smidt telefonen på RMA, hvis man da har en god serviceaftale på den.

Broadcast Domains

En god netværkstekniker, forstår vigtigheden i at begrænse broadcasts in éns netværk. Så lad os kigge lidt på hvad et Broadcast Domain er og hvordan vi bedst segmenterer netværket, for at forbedre trafikstrømmen.

Et Broadcast Domain er den mængde af netværkshosts der vil modtage et Broadcast sendt ud fra en give host. Hvis der f.eks. er 32 enheder forbundet til en switch og én af dem sender et broadcast, så vil de andre 31 enheder modtage broadcast’et. Alle de enheder er i samme Broadcast Domain.

Man ønsker formentligt ikke at alle enheder i netværket modtage hver evig eneste broadcast der er udsendt af andre enheder i netværket!
Derfor skal man vide, hvilke enheder der kan skabe flere mindre Broadcast Domains. Ved at gøre dette, kan vi begrænse hvor langt et broadcast bevæger sig rundt i vores netværk. Det overrasker de fleste hvor meget trafik på nogle netværk der består af unødige broadcasts.

Ved at kigge på OSI modellen, vil vi se at hubs og repeatere er på det fysiske lag, Lag 1. Dette Lag har ingen effekt på Broadcast Domains.

På lag 2 er der switche og bridges. Som standard har en switch ingen effekt på Broadcast Domains. Indehavere af CCNA certificering ved (forhåbentlig) at en switch vil udsende et broadcast på hver eneste port-interface på selvsamme switch, undtaget den port broadcastet kom fra. Hertil kommer så VLANs (Virtual Local Area Network)s som er logiske segmentering af netværket. Et broadcast udsendt af en netværksenhed i et VLAN vil kun blive videresendt ud på andre porte som er i samme VLAN som den selv og dermed vil den ikke ramme alle porte (medmindre de tilfældigvis er i samme VLAN). Det er den positive side af segmenteringen. Den negative side er at som standard tillades ingen tværgående trafik imellem VLANs. Hvios dette skal kunne lade sig gøre, skal man have en Lag 3 enhed, som f.eks. en Lag 3 switch, altså en switch der kan bruge route protokoller.

En sådan switch eller router, definerer Broadcast Domains. Routere videresender ikke broadcasts. Dermed defineres og afgrænses Broadcast Domains af routere uden videre konfiguration.