Kategoriarkiv: Cisco

Broadcast Domains

En god netværkstekniker, forstår vigtigheden i at begrænse broadcasts in éns netværk. Så lad os kigge lidt på hvad et Broadcast Domain er og hvordan vi bedst segmenterer netværket, for at forbedre trafikstrømmen.

Et Broadcast Domain er den mængde af netværkshosts der vil modtage et Broadcast sendt ud fra en give host. Hvis der f.eks. er 32 enheder forbundet til en switch og én af dem sender et broadcast, så vil de andre 31 enheder modtage broadcast’et. Alle de enheder er i samme Broadcast Domain.

Man ønsker formentligt ikke at alle enheder i netværket modtage hver evig eneste broadcast der er udsendt af andre enheder i netværket!
Derfor skal man vide, hvilke enheder der kan skabe flere mindre Broadcast Domains. Ved at gøre dette, kan vi begrænse hvor langt et broadcast bevæger sig rundt i vores netværk. Det overrasker de fleste hvor meget trafik på nogle netværk der består af unødige broadcasts.

Ved at kigge på OSI modellen, vil vi se at hubs og repeatere er på det fysiske lag, Lag 1. Dette Lag har ingen effekt på Broadcast Domains.

På lag 2 er der switche og bridges. Som standard har en switch ingen effekt på Broadcast Domains. Indehavere af CCNA certificering ved (forhåbentlig) at en switch vil udsende et broadcast på hver eneste port-interface på selvsamme switch, undtaget den port broadcastet kom fra. Hertil kommer så VLANs (Virtual Local Area Network)s som er logiske segmentering af netværket. Et broadcast udsendt af en netværksenhed i et VLAN vil kun blive videresendt ud på andre porte som er i samme VLAN som den selv og dermed vil den ikke ramme alle porte (medmindre de tilfældigvis er i samme VLAN). Det er den positive side af segmenteringen. Den negative side er at som standard tillades ingen tværgående trafik imellem VLANs. Hvios dette skal kunne lade sig gøre, skal man have en Lag 3 enhed, som f.eks. en Lag 3 switch, altså en switch der kan bruge route protokoller.

En sådan switch eller router, definerer Broadcast Domains. Routere videresender ikke broadcasts. Dermed defineres og afgrænses Broadcast Domains af routere uden videre konfiguration.

Collision domains

En af de vigtigste ting at vide, som netværkstekniker er præcist hvad forskellen mellem de to termer: “Collision domain” og “Broadcast domain” .
Lad os kigge på “Collision domain” og hvordan et Collision domain defineres.

Et Collision domain, er et område i netværket, hvori en pakke kan støde sammen med andre pakker.
Her snakker man om datapakke kollisioner der sker på Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) segmenter.
I OSI modellen kigger vi på Lag 2 (Data Link laget). Som oftest på LAN er dette Ethernet baseret.

Hvis to netværkshosts på et Ethernet segment, sender data, på præcist samme tid, så vil data fra de to hosts kollidere på det delte segment.
Derfor findes CSMA/CD. Denne mindsker chancen for at dette sker, men datapakke kollisioner kan stadig ske. For at mindske chancen for at der sker kollisioner, kan man oprette flere mindre Collision domains.

Lad os antage at vi har 4 hosts på et enkelt Ethernet segment. Hele dette segment er et Sollision domain. Enhver pakke på segmentet sendt fra en host kan kollidere med data sendt fra en af de 3 andre hosts. Så vi har altså en Collision domain der indeholder 4 netværksenheder.

For at oprette mindre Collision domains, bliver vi nødt til at tilføje en netværksenhed til vores tænkte eksempel.
Hubs og repeatere kan bruges, når man skal udvide rækkevidden af et netværkssegment og hvis man vil mindske dæmpning, men netværksenheder på Lag 1 af OSI modellen kan ikke definere Collision domains. Vi kunne forbinde hver enkelt host ind i hver deres port på en hub og vi ville stadig have et Collision Domain med fire host i.

Den mest anvendte og effektive måde at oprette flere Collision Domains er at bruge en switch. Når vi forbinder hver af disse fire hosts til hver deres switchport, får vi 4 seperate Collision domains indeholdende én host i hver. En Switchport fungerer som et enkelt Collision Domain, hvilket forhindrer disse 4 hosts i at sammenstøde datapakker.